Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine yönelik azami hassasiyeti gösteriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizden yararlanan kişiler dahil, Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun şekilde işlenerek, korunmasına önem veriyoruz. Bu anlayış ve KVKK gereği “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsam ve şartlarda işlemekteyiz.

1- Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Üye olurken ya da alışveriş yaparken paylaştığınız ad, soyad, doğum tarihi,  elektronik posta adresi, telefon numarası ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizi, Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıslar gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

2- Kişisel verilerinizin işlenme amacı nedir ve neye dayanılarak yapılmaktadır?

Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, iletişim yöntem ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar göstermek, ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. yukarıda sayılan gerekçeler çerçevesinde kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işlemekte ve saklamaktadır.

3- Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarılır?

Kişisel verileriniz Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.  faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kişi ve kurumlarla (kargo, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile istek bildirildiği takdirde kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bunların dışında, Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.  ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve tıklama gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.'nin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

4- Kişisel verileriniz nasıl saklanır?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.’nin yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.  standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş. , kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

5- Kişisel verileriniz ne kadar süre ile tutulur?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat gereği verilerinizi saklamakla ilgili yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.  tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

Kişisel verinizin herhangi birinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda yanlışın düzeltilmesini isteme;

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişi ya da kurumları öğrenme;

Kişisel verileri silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Talepleriniz, talebin kapsamına göre en kısa sürede olmak üzere ancak en geç (30) otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7- Bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

KVKK Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.  adresine mektup yoluyla, internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla veya Bizim Dijital Matbaa San. ve Tic. A.Ş.’nin 444 9 296 no’lu telefonu arayarak kullanabilirsiniz.